Select country

Den magiska pumpen

den 20 april 2021

Att hitta rätt pump för just din applikation.

Trollhättan Energi ägs av Trollhättan Stad och producerar fjärrvärme för stadens konsumenter och näringsliv. Fjärrvärme produceras till största delen av restprodukter från skogsindustrin som toppar, grenar och bark som inte går att använda till virke eller massaindustrin. Även vegetabilisk olja används i produktionen. Genom att använda biobränsle tas energi tillvara som annars skulle gå förlorad. Restprodukterna eldas upp och värmer upp vatten centralt. Vattnet leds i rörsystem i marken ut till hushåll och större fastigheter i staden. Trollhättan Energis tre fjärrvärmeverk är ihopkopplade via ett gemensamt kulvertsystem. Styrning och övervakning är datoriserad. I mottagarfastigheten finns en fjärrvärmecentral där värmeväxlare överför värmen till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet som går ut kranen. Det avkylda vattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Ett problem man hade i början vid produktion av fjärrvärme var att när man pumpade bioolja till bränningen var att tätningarna på den lobrotorpump man använde slets i snabb takt.

Biooljan består mest av kallpressad rapsolja som innehåller skal, vilket är mycket slitande och som glider in mellan tätningsytorna och nöter ut tätningarna på pumpen. Detta var en dyr och osäker lösning då tätningarna behövdes bytas var 10:e månad vilket blev mycket kostsamt och tidskrävande.

Osäkerheten med oplanerade driftstopp, behov av dubbla pumpar vid drift för att säkerställa driften 24/7 avgjorde att man bestämde sig för att till slut se över att byta pump.

Det fanns krav på den nya lösningen: Pumpen skulle hålla i 12 månader, allt över var en succé. Man hade kontakt med Esspump (numera AxFlow) som presenterade Mouvex tätningslösa excenterskivpump som också installerades. Fortfarande efter 7 år har pumpen gått avbrottsfritt och cirkulerar oljan för varmhållning samt ibland för att mata brännare. Vid beställningen gjordes en extra order på en extra skiva och cylinder som reservdel men dessa har aldrig använts och ligger kvar på hyllan oanvänd. Behovet att byta skiva har aldrig uppstått. Mouvex excenterskivpump har aldrig behövt service eller underhållsarbete under sina 7 år i drift. Tack vare sin tätningslösa konstruktion och att pumpen har gått så pass problemfritt att den hos kunden fått smeknamnet

”Den magiska pumpen”.

Med vår expertis inom flödeshantering kan vi enkelt identifiera kritiska punkter i dina processer där re-design, omdimensionering eller effektivisering kan ge ett betydande bidrag.

Besparingar tack vare Mouvex excenterskivpump:

  • Kostnader för tätningar/packningar
  • Kostnader och besvär för oplanerade driftstopp och stillastående
  • Jourutryckning
  • Osäkerhet – nu trygghet
  • Inget behov av redundanta pumpar
  • Inget behov av spolade tätningar eller spärrvätskesystem

Excenterskivpumpen har unika egenskaper som erhålles av att omvandla en roterande rörelse hos pumpens axel till en excentrisk rörelse. Pumparna är hermetiska utan magnetkoppling eller spaltrör vilket gör att de klarar torrkörning och livsmedelsklassning. Istället för en mekanisk plantätning eller packboxfläta har pumparna en lång metallbälg som tar upp rörelsen. Pumphjulets cirkulära rörelse istället för roterande rörelse ger extremt låg skjuvhastighet som i kombination med att pumpen är helt tät, oberoende av mottryck och viskositet, ger en pump som är helt oöverträffad med avseende på skonsam pumpning.

Att välja rätt pump

Applikationen bestämmer alltid vilken pumptyp som ska användas!

Att tänka på