Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Claw

Klovakuumpumpar & klokompressorer

Kontakta oss

Klovakuumpumpar komprimerar luft eller gas stegvis med hjälp av två kloformade rotorer som roterar i motsatt riktning i ett hus. Rotorerna rör aldrig vid varandra, vilket gör pumparna idealiska för tillämpningar där oljekontaminering är ett problem. De är effektiva, kräver lite underhåll, är rena och mångsidiga. Pumparna används inom olika branscher, t.ex. kemi, livsmedel och drycker, läkemedel, tillverkning, miljö och halvledare. Vid val av klovakuumpump är det viktigt att ta hänsyn till flödeshastighet, slutvakuumnivå, gassammansättning, drifttemperatur, underhållskrav och ljudnivå. AxFlow erbjuder klovakuumpumpar och expertrådgivning för val, specifikation, installation och underhåll av vakuumutrustning.

Hur fungerar klovakuumpumpar?

Klovakuumpumpar komprimerar luft eller gas genom att två kloformade rotorer roterar i motsatt riktning i ett kompressorhus.. När rotorerna roterar sugs gas in i pumpen genom en inloppsport och stängs in mellan rotorerna och huset. När rotorerna fortsätter att rotera komprimeras gasen och pressas mot utloppsporten. De två rotorerna kommer aldrig i kontakt med varandra, vilket eliminerar behovet av smörjning och gör klovakuumpumpar idealiska för applikationer där oljekontaminering är ett problem. De har också hög verkningsgrad, lågt underhållsbehov och kan uppnå höga vakuumnivåer.

Fördelar med klovakuumpumpar

Klovakuumpumpar är kända för sin exceptionella prestanda och tillförlitlighet i olika tillämpningar. Några av de viktigaste fördelarna med klovakuumpumpar är:

 • Hög effektivitet: Klovakuumpumpar är konstruerade för att ge hög effektivitet och låg energiförbrukning. De kan arbeta vid höga varvtal utan att överhettas, vilket gör dem idealiska för kontinuerlig drift.
 • Lågt underhållsbehov: Klovakuumpumpar har färre rörliga delar, vilket innebär att de kräver mindre underhåll än andra typer av pumpar. Det gör dem också mindre känsliga för slitage, vilket minskar stilleståndstiden och reparationskostnaderna.
 • Låg ljudnivå: Klovakuumpumpar arbetar tyst, vilket gör dem idealiska för ljudkänsliga miljöer.
 • Mångsidig: Klovakuumpumpar kan användas i en mängd olika applikationer, bland annat inom kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin samt tillverkningsindustrin.

Branscher och tillämpningar som använder klovakuumpumpar

Klovakuumpumpar används i stor utsträckning inom olika branscher och tillämpningar tack vare sin höga effektivitet och tillförlitlighet. Några av de vanligaste branscherna och applikationerna som använder klovakuumpumpar är

 • Kemisk industri: Klovakuumpumpar används för olika kemiska processtillämpningar som vakuumdestillation, vakuumtorkning och vakuumfiltrering.
 • Livsmedels- och dryckesindustrin: Klovakuumpumpar används för bearbetning av livsmedel och drycker, t.ex. vakuumförpackning, avluftning och indunstning.
 • Läkemedelsindustrin: Klovakuumpumpar används för olika farmaceutiska processtillämpningar som torkning, destillering och filtrering.
 • Tillverkningsindustrin: Klovakuumpumpar används för vakuumtillämpningar inom tillverkningsindustrin, inklusive vakuumgjutning, vakuumlyft och vakuumtransport.
 • Miljöindustrin: Klovakuumpumpar används för olika miljötillämpningar, t.ex. återvinning av deponigas, återvinning av CO2, avloppsvattenrening och marksanering.

Viktiga överväganden vid val av klovakuumpumpar

När man väljer en klovakuumpump finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till för att säkerställa att pumpen uppfyller de specifika behoven i applikationen. Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är

 • Flödeshastighet: Den erforderliga flödeshastigheten är en kritisk faktor vid val av klovakuumpump. Det är viktigt att välja en pump med rätt flödeshastighet för den specifika applikationen.
 • Slutlig vakuumnivå: Den slutvakuumnivå som krävs för applikationen är en annan viktig faktor. Det är viktigt att välja en pump som kan uppnå den vakuumnivå som krävs.
 • Gassammansättning: Sammansättningen av den gas som pumpas är en viktig faktor, eftersom vissa gaser kan kräva särskilda material eller beläggningar för att förhindra korrosion eller kontaminering.
 • Drifttemperatur: Pumpens drifttemperatur och applikationsmiljön bör beaktas för att säkerställa att pumpen kan arbeta tillförlitligt och säkert.
 • Krav på underhåll: Pumpens underhållskrav bör utvärderas för att fastställa frekvens och kostnad för underhåll. Att välja en pump med låga underhållskrav kan bidra till att minska stilleståndstiden och underhållskostnaderna.
 • Ljudnivå: Pumpens ljudnivå bör också beaktas, särskilt i ljudkänsliga miljöer.

Varför köpa klovakuumpumpar från AxFlow

AxFlow erbjuder klovakuumpumpar för de flesta industrier och applikationer. Hos AxFlow får du personlig rådgivning från erfarna ingenjörer. Behöver du hjälp med att välja rätt vakuumpump för just din applikation? Tveka inte att kontakta oss. AxFlows erfarna ingenjörer kan hjälpa dig med val, installation och underhåll av din vätskehanteringsutrustning.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image