Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Metering Pumps

Doserpumpar

Kontakta oss

Industriella doserpumpar används för kontinuerlig dosering av exakta mängder vätskor i ett system genom att kontrollera flödeshastigheten och pumpfrekvensen. Olika pumpar och teknologier kan användas i ett brett spektrum av tillämpningar och erbjuder fördelar som precision, effektivitet, säkerhet och mångsidighet. Vid val av pump är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som flödeshastighet, miljö, vätskeegenskaper och pumpmaterial. AxFlow erbjuder expertrådgivning för att välja, specificera, installera och underhålla pumpen för dina behov och tillämpning.

7 serie(er) från 2 tillverkare

Återställ Filter

Hur fungerar doserpumpar?

Doseringspumpar, även kända som doserpumpar, används för att dispensera exakta mängder av vätskor i ett system genom att kontrollera flödeshastigheten och pumpfrekvensen. Olika pump teknologier kan användas för dosering och mätning, alla med sina egna fördelar och tillämpningar. Följande pumptyper används vanligtvis för dosering och mätning:

 • Membranpumpar (mekaniskt avböjd membran)
 • Hydrauliska membranpumpar (hydrauliskt avböjd membran)
 • Kolvpumpar
 • Peristaltiska pumpar - även kallad slangpump

Fördelar med doserpumpatr

Varje pumptyp och teknologi har sina egna fördelar och nackdelar. Men de generella fördelarna med doserpumpar inkluderar:

 • Precision: Doser pumpar erbjuder precisionskontroll av flödeshastigheten, vilket möjliggör exakt och konsekvent flöde av kemikalier och andra material oavsett vätskans viskositet eller differentiellt tryck.
 • Effektivitet: Pumparna använder mindre energi än andra pumpar, vilket ger lägre driftskostnader.
 • Säkerhet: De är utformade för att vara säkra så att de kan användas i farliga miljöer. Membran- och peristaltiska doserpumpar är särskilt effektiva för att förhindra att pumpad vätska förorenar pumpen eller arbetsplatsen.
 • Mångsidighet: Doserpumpar finns i en mängd olika storlekar och kan användas för att dosera en mängd olika vätskor, inklusive frätande, farliga och vätskor med hög viskositet. Doserpumpar finns i ett stort utbud av typer och med ett brett spektrum av kapaciteter, vilket gör det möjligt att pumpa vätskor med precision från några milliliter, t.ex. för laboratorieanvändning, till 40 000 liter per timme, t.ex. för industriella processer.

Applikationer

Doserpumpar är mycket användbara i en rad olika tillämpningar där precision är nyckeln. Från vattenrening och tillverkning av kosmetika till livsmedelsbearbetning och kemikalier som olja / gas. Från små och mycket precisa doseringar i mikrolitern till kraftfull pumpning av vätskor med tryck upp till 1 000 bar.

Vanliga tillämpningar och användningsområden inkluderar:

 • Jordbruksbevattning: Cirkelbevattning/Pivotbevattningssystem kräver injektion av kväve i systemet när vatten dras från en damm, flod eller lokal vattenkälla. Vattnet skickas på pivoteringspunkterna där vattnet appliceras på grödorna, vid dessa pivoteringspunkter kan doserpumpar ställas in för att vattna grödorna med rätt mängd kväve.
 • Livsmedels- och dryckesbearbetning: Doserpumpar används i stor utsträckning inom livsmedels- och dryckesindustrin, där noggrannhet, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande. Här kan pumparna användas för att blanda flytande ingredienser eller för dosering av oljor, fetter, förgängliga medier och sterila vätskor med skjuvkänsliga partiklar. Pumparna är utformade utan döda utrymmen för att säkerställa snabb och säker CIP-rengöring av pumpen och ventilerna.
 • Olje- och gasproduktion: Doserpumpar med nödvändiga API- och ATEX-certifieringar är avgörande inom olje- och gasindustrin för att säkerställa säkerhet och effektivitet. Genom att injicera kemikalier som metanol, nonetylenglykol och korrosionshämmare i gas- och oljeflödet hjälper de till att förhindra bildning av hydrater, vax och skalförekomster, samtidigt som de skyddar mot korrosion. Detta ökar inte bara produktionshastigheterna utan ger också en extra säkerhetsnivå mot läckor och spill, vilket gör verksamheten mer säker och tillförlitlig.
 • Vatten- och avloppsvatten: Vattentillgången är begränsad och experter behövs när det produceras för mänsklig konsumtion samt för att säkerställa processer med lokala statliga krav. Oxidation, membranfiltrering och avsaltning gör vattnet drickbart. Desinfektionslösningar garanterar också absolut desinfektionssäkerhet. Beroende på avloppsvattnets beskaffenhet måste vissa värden kontrolleras och, om det behövs, regleras (flockning, desinfektion, fosforsyra, pH etc.).

Viktiga överväganden vid val av rätt pump

Eftersom flera olika pumpar kan användas för dosering och mätning är det avgörande att välja rätt pump typ för just din applikation och krav.

 • Flödeshastighet: Att känna till önskad flödeshastighet är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Vi rekommenderar att förväntad flödeshastighet inte överstiger 90% av pumpens kapacitet. Detta möjliggör flexibilitet vid plötsliga ökningar i flödeshastigheten och säkerställer att pumpen inte överbelastas.
 • Driftsmiljö: Driftsmiljön påverkar pumpens prestanda kraftigt. Kommer den att utsättas för direkt solljus eller extremt kalla temperaturer? Om du förväntar dig att pumpen ska användas i ett kallt klimat, se till att kontrollera att vätskan som pumpas inte fryser vid låga temperaturer. Att ta hänsyn till driftsmiljön i förväg hjälper till att säkerställa optimal prestanda och livslängd för pumpen.
 • Vätskeegenskaper: Vätskans sammansättning påverkar val av pump samt storleken. De flesta doserpumpar är utformade för att hantera ett brett spektrum av viskositet; men för vätskor med högre viskositet kan det krävas modifieringar. Tjockare vätskor kan kräva specialdesignade pumpkomponenter, medan extremt tjocka vätskor som innehåller fasta partiklar kan kräva särskilda membran för att fungera effektivt.
 • Pumpmaterial: Komponenterna som utgör pumparna måste kunna tåla de hårda förhållanden de kommer att utsättas för. Många industrier hanterar frätande kemikalier eller abrasiva material som kräver mer robusta pumpkomponenter. Om du hanterar denna typ av vätskor kan det behövas pumpdelar tillverkade av material såsom rostfritt stål, som är känt för sin korrosionsbeständighet och hållbarhet.

Varför köpa doserpumpar från AxFlow

AxFlow erbjuder doserpumpar och tillbehör för det bredaste spektrumet av branscher och tillämpningar. Hos AxFlow får du individuell rådgivning från erfarna processingenjörer och ett brett urval av världsledande tillverkare av processteknik. Behöver du stöd vid val av rätt pump för dina behov? Tveka inte att kontakta oss. AxFlows experter och ingenjörer kan ge vägledning för att välja, specificera, installera och underhålla din pump.

Peter Sundberg
Produktspecialist
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image