Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Gruvnäring

Inom den svenska gruvindustrin finns en mängd mycket krävande applikationer. Utrustningen som används måste vara anpassad för det slitage, höga koncentrationer och den precision som karaktäriserar processerna såväl under som ovan jord.

Under jord

Gruvverksamhet under jord kräver att det slamhaltiga vattnet pumpas upp till dagen. Ofta rör det sig om höga uppfordringshöjder, vilket ställer stora krav på pumparnas pålitlighet och motståndskraft mot slitage.

Vattnet renas ofta från fasta partiklar och det "rena" vattnet pumpas fördelaktigt med högtryckspumpar medan slammet pumpas separat med till exempel excenterskruvpumpar från Mono, eller slangpumpar från realax.

Efter sprängning säkras berget genom att betong injiceras i borrhålen. Betongen används också för att försäkra berget för att undvika fallande stenar. För pumpning av denna betong är Mono excenterskruvpumpar optimala.

Ovan jord

I anrikningsverken separeras mineral från malm. Detta görs genom krossning och finmalning, följt av en process där mineralerna urskiljs genom till exempel flotation eller magnetisk separation.

Slutprodukten från järnanrikningsverken är pellets som levereras till stålverken. Pellets kan ytbehandlas med lera, för att effektivisera processen i stålugnarna. Det slitande ytbeläggningsslammet kan med fördel pumpas med Mono excenterskruvpumpar eller realax slangpumpar.

Realax slangpumpar som hanterar höga koncentrationer och låga flöden.

För att få en hanterbar slutprodukt måste koncentraten avvattnas. Detta görs genom förtjockning och filtrering. För maximal förtjockning krävs noggrann kontroll av förtjockarunderloppen. Även för detta ändamål är excenterskruvpumpar från Mono och slangpumpar från realax optimala tack var deras förmåga att hantera höga koncentrationer och fasta partiklar.

Filtrering

Vid filtreringssteg kan exempelvis vakuumpumpar från NASH och kompressorer från Gardner Denver användas för att separera/ filtrera de olika metallerna – exempelvis järn, koppar, zink , nickel och Cobolt - till säljbara metallprodukter.

Filtrering är en process för att separera fram fast material partiklar från en vätskeformig slam från kvarnarna . Alla former av filtrering kräver en tryckskillnad över ett filter/membran för att få vätskan att filtreras bort. I vissa processer appliceras ett vakuum på undersidan av bandfilter för att dra vätskan igenom. I andra processer tillämpas en vakuum vid sidan av diskfilter. Gardner Denver och Nash levererar vakuumpumpar och kompressorer för alla typer av vakuumfiltreringsprocesser.

AxFlow har många års erfarenhet av industri-och filtreringsprogram och produkterna vi erbjuder uppfyller de höga krav som krävs. Det finns även möjlighet för oss att ge lokalt stöd för installation, driftsättning, förebyggande underhåll och service.

Vattnet som används i olika processer återvinns oftast och pumpas sedan återigen in i processen. Det rör sig om stora mängder vatten och för detta krävs pumpar med hög verkningsgrad och kapacitet för stora flöden.

Läs AxFlow Gruvbroschyr

47 serie(er) från 10 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss

Gruvindustrins utmaning

Gruvindustrins största utmaning är en storskalig produktion med minimal miljöpåverkan och långsiktig lagring av restprodukter. På global nivå står gruvindustrin även inför växande utmaningar...

Läs hela artikeln om gruvindustrins utmaning

Visste du att kavitation, pulsation och backslip är bland de vanligaste orsakerna till dina pumpproblem?

Exempelvis pulsation kan vara skadligt för din process. Det kan bland annat orsaka driftstopp som kan vara mycket kostsamma.

Rätt konstruerat?
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image