Select country
Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Gruvnäring

Inom den svenska gruvindustrin finns en mängd mycket krävande applikationer. Utrustningen som används måste vara anpassad för det slitage, höga koncentrationer och den precision som karaktäriserar processerna såväl under som ovan jord.

Visste du att kavitation, pulsation och backslip är bland de vanligaste orsakerna till dina pumpproblem?

Exempelvis pulsation kan vara skadligt för din process. Det kan bland annat orsaka driftstopp som kan vara mycket kostsamma.

Rätt konstruerat?

Knackar, pulserar, väser, bråkar, rasslar, bullrar eller stojar din pump?

Högljudda pumpsystem kan bero på en mängd olika saker. Är ljudet kontinuerligt eller oregelbundet? En del ljud kan vara ofarliga medan andra kräver omedelbara åtgärder.

Vad beror det på?

Har du verkligen rätt pump för din process? Eller den du alltid brukar använda?

Viskositet, partiklar, temperatur, koncentration, densitet, kapacitet, pH, NPSH, totalt mottryck och fler parametrar behövs för att bestämma rätt pump för din process. Vi är experter på just...

Vad pumpar du?

Under jord

Gruvverksamhet under jord kräver att det slamhaltiga vattnet pumpas upp till dagen. Ofta rör det sig om höga uppfordringshöjder, vilket ställer stora krav på pumparnas pålitlighet och motståndskraft mot slitage.

Vattnet renas ofta från fasta partiklar och det "rena" vattnet pumpas fördelaktigt med högtryckspumpar medan slammet pumpas separat med till exempel excenterskruvpumpar från Mono, eller slangpumpar från realax.

Efter sprängning säkras berget genom att betong injiceras i borrhålen. Betongen används också för att försäkra berget för att undvika fallande stenar. För pumpning av denna betong är Mono excenterskruvpumpar optimala.

Ovan jord

I anrikningsverken separeras mineral från malm. Detta görs genom krossning och finmalning, följt av en process där mineralerna urskiljs genom till exempel flotation eller magnetisk separation.

Slutprodukten från järnanrikningsverken är pellets som levereras till stålverken. Pellets kan ytbehandlas med lera, för att effektivisera processen i stålugnarna. Det slitande ytbeläggningsslammet kan med fördel pumpas med Mono excenterskruvpumpar eller realax slangpumpar.

Realax slangpumpar som hanterar höga koncentrationer och låga flöden.

För att få en hanterbar slutprodukt måste koncentraten avvattnas. Detta görs genom förtjockning och filtrering. För maximal förtjockning krävs noggrann kontroll av förtjockarunderloppen. Även för detta ändamål är excenterskruvpumpar från Mono och slangpumpar från realax optimala tack var deras förmåga att hantera höga koncentrationer och fasta partiklar.

Filtrering

Vid filtreringssteg kan exempelvis vakuumpumpar från NASH och kompressorer från Gardner Denver användas för att separera/ filtrera de olika metallerna – exempelvis järn, koppar, zink , nickel och Cobolt - till säljbara metallprodukter.

Filtrering är en process för att separera fram fast material partiklar från en vätskeformig slam från kvarnarna . Alla former av filtrering kräver en tryckskillnad över ett filter/membran för att få vätskan att filtreras bort. I vissa processer appliceras ett vakuum på undersidan av bandfilter för att dra vätskan igenom. I andra processer tillämpas en vakuum vid sidan av diskfilter. Gardner Denver och Nash levererar vakuumpumpar och kompressorer för alla typer av vakuumfiltreringsprocesser.

AxFlow har många års erfarenhet av industri-och filtreringsprogram och produkterna vi erbjuder uppfyller de höga krav som krävs. Det finns även möjlighet för oss att ge lokalt stöd för installation, driftsättning, förebyggande underhåll och service.

Vattnet som används i olika processer återvinns oftast och pumpas sedan återigen in i processen. Det rör sig om stora mängder vatten och för detta krävs pumpar med hög verkningsgrad och kapacitet för stora flöden.

Läs AxFlow Gruvbroschyr

221 produkt(er) i 44 serier från 8 tillverkare

Återställ Filter

Behöver du hjälp att hitta rätt pump som uppfyller dina krav?

Vi har erfarna experter som är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss
Serier

Wilden Advanced Series metallpumpar

Med bultförband för svåra applikationer, med bultförband för bästa avtätning, ATEX-klassade.

Wilden Advanced Series metallpumpar
Läs mer om Wilden Advanced Series metallpumpar
Serier

Mono Epsilon

Epsilon-serien har utformats speciellt för att ge lägsta möjliga livstidskostnad och minimerat reservdelsbehov.

Mono Epsilon E11B

Mono Epsilon E11B

Kapacitet 1,5 m³/h
Tryck 12 bar


Mono Epsilon E11D

Mono Epsilon E11D

Kapacitet 1,5 m³/h
Tryck 24 bar


Mono Epsilon E12A

Mono Epsilon E12A

Kapacitet 3,4 m³/h
Tryck 6 bar


Visa alla 47 Mono Epsilon
Serier

Abaque slangpumpar HD50, HD65, HD80, HDX80, HD100

Abaque-pumpen är tillverkat av kraftigt segjärn och stål och utformat för att ge tillförlitlig pumpdrift dygnet runt. Pumpen använder en robust, direktkopplad kuggväxel.

Abaque slangpumpar HD50, HD65, HD80, HDX80, HD100
Läs mer om Abaque slangpumpar HD50, HD65, HD80, HDX80, HD100
Serier

Abaque slangpumpar HD25, HD32, HD40, HDX40

Abaque slangpumpar är särskilt lämpliga för att hantera dina tuffaste utmaningar; från slitande och aggressiva till skjuvkänsliga och viskösa vätskor.

Abaque slangpumpar HD25, HD32, HD40, HDX40
Läs mer om Abaque slangpumpar HD25, HD32, HD40, HDX40
Serier

Abaque slangpumpar HD10, HD15, HD20

För dina tuffaste applikationer - pumparna hanterar allt från extremt slitande och partikelbärande suspensioner till skjuvkänsliga och viskösa vätskor. Abaque-pumpar finns installerade i några...

Abaque HD10

Abaque HD10

Kapacitet 0,135 m³/h
Tryck 7,5 bar


Abaque HD100

Abaque HD100

Kapacitet 54 m³/h
Tryck 15 bar


Abaque HD15

Abaque HD15

Kapacitet 0,45 m³/h
Tryck 7,5 bar


Visa alla 13 Abaque slangpumpar HD10, HD15, HD20
Serier

Mono W-serien

Monos trågpump W har konstruerats för mycket trögflytande processmedia.

Mono Widethroat W032

Mono Widethroat W032

Kapacitet 1,2 m³/h
Tryck 12 bar


Mono Widethroat W034

Mono Widethroat W034

Kapacitet 1,2 m³/h
Tryck 24 bar


Mono Widethroat W041

Mono Widethroat W041

Kapacitet 5,1 m³/h
Tryck 6 bar


Visa alla 28 Mono W-serien
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy