Select country

Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Färdigmat

Detta är föränderliga marknader med många ingredienser och snabba produktionsomläggningar som kräver att produktionen håller högsta möjliga flexibilitet. För att producera snabbmat krävs det påhittighet – och ett fullständigt förtroende för ditt system.

Det är ofta ett förbisett område att minimera produktsvinnet vid rengöring och produktionsomläggning. I en effektiv process finns det inget utrymme för svinn.

Flexibilitet i produktionen startar med systemets utformning. Kompletta låsningssystem kan ofta integreras.

Det kan vara kostnadseffektivare att installera tre system med lägre kapacitet än ett enda stort. Du får större flexibilitet, snabbare produktionsomläggningar och mindre svinn.

Lägre volymer kan även innebära större marginaler på nischprodukter. Snabb ihopsättning av värdefulla livsmedelsprodukter kan åstadkommas även med litet golvutrymme. För att utnyttja ditt systems fulla potential måste du utnyttja systemets starka sidor.

fluidity.nonstop i produktion och distribution av pizzasås

En produktionslinje för pizzasås kan bestå av några eller alla av följande komponenter.

  • Det krävs stor flexibilitet så att det går att ställa om för en lång rad olika produkter.
  • Utrustningen måste vara resistent mot kryddinnehållets korroderande effekt.
  • Hygienen startar redan med systemets utformning. Du sparar tid och pengar på att integrera effektiva CIP-rengöringssystem – och du får lugn och ro på köpet.
  • Det handlar inte bara om hur systemet sätts samman, utan även om var du placerar det. Det lönar sig att utforma processen för att maximera produktionskapaciteten och logistiken.
  • Tillverkning, mellanlagring, distribution ... Du ser processfunktionerna, vi fokuserar på att se till att de genomförs på rätt plats, vid rätt tid och på rätt sätt.
  • En liten storlek har sina fördelar. Ibland kan tre mindre system vara en attraktivare lösning än en enda stor pump, bland annat blir det lättare att hantera korta produktionsserier.
  • Många ingredienser, korta produktionsserier, komplicerad ihop sättning. Men fantastisk potential för lönsamhet!

 

Produkter 53
Återställ Filter
AxFlow AB
Kundtjänst
Kontaktformulär
Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy