Select country

NYHET i produktsortimentet

den 15 februari 2010
AxFlow utökar sitt produkterbjudande i Sverige med NASH vakuumpumpar och kompressorer

AxFlow är fr.o.m. den 15 februari 2010 distributör för NASH vakuumpumpar och kompressorer. NASH har ett starkt fäste i svensk industri, särskilt inom papper- och  massa-, kemi-, petrokemi- och gruvindustrin där deras produkter används för filtrering i olika applikationer.

För mer information vänligen kontakta säljchef Fred Lindecrantz.
Telefon: 08-602 22 13, e-mail: fred.lindecrantz@axflow.com.