Select country

Hermetic

HERMETIC

Hermetic har i över 50 år utvecklat, designat och levererat hermetiskt täta pumpar och är sedan länge världsledande inom området tätningslösa pumpar.

Hermetics starkaste sida är spaltrörpumpar specialiserade på svåra pumpapplikationer i främst kemisk och petrokemisk industri. Vi tillhandahåller så väl standardprodukter som specifikt kundanpassade pumpar från Hermetic.

Mer än 165.000 pumpar har levererats över hela världen för de giftigaste och farligaste applikationerna där absolut inget läckage accepteras. Spaltrörspumpar är också särskilt lämpliga att använda för pumpning av kondenserade gaser.

Hermetic har haft stor framgång med sin senaste pumptyp, CNP. Mer än 1000 pumpar, tillverkade enligt standard API 685, finns installerade i raffinaderier och petrokemisk industri över hela världen.

Spaltrörpumparna finns även i specialutförande för fasta partiklar och torrkörning, i utförande med LEWA doserpump för intern kylning av motor och smörjning av glidlager.

Hermetic har nu designat en prisvärd standardpump, modellserie HCN/HCNF, för "vanliga" media och kondenserade gaser.

Ett flertal pumptyper finns för både normala och extrema systemförhållanden.
Nedan ser ni några exempel på pumparnas bredd:

- för temperaturer från -160 till +480°C, högre/lägre temperaturer bedöms från fall till fall
- max diffenstryck över pumpen är 1200 bar
- för uppfordringshöjder till 1200 m
- för flöden upp till 1600 m³/h vid 50 Hz
- max effekt 500 kW
- för smältor (värmemantel)
- för vätskor nära kokpunkten (kan hantera låga NPSH)
- för vätskor med höga ångtryck
- för korrosiva vätskor (Hastelloy).

Produkter 5
Återställ Filter