Select country

Mono EZstrip | Förenklat underhåll på avloppsreningsverk

den 10 september 2015

Fördelarna med Monos EZstrip™ -teknologi avgjorde valet för ett danskt avloppsreningsverk. Då det skulle väljas pumpar till en ny slamavvattningsprocess, valde reningsverket på Odense WWTP i södra Danmark EZstrip™.

Beslutet grundades på pumparnas reducerade underhållstid och den snabba leveranstid som Mono kunde erbjuda. Dessa fördelar ledde också till att verket även valde Monos EZstrip och excenter-skruvpumpar till en ny polymerdoseringsutrustning.

– När vi fick offertförfrågan för pumparna till slamavvattningsprocessen, tog vi med oss en EZstrip-demonstrationspump till verket, förklarar produktchefen Michael Roug från AxFlow A/S, Monos distributör i Danmark som levererade pumparna. Vi förklarade hur pumpen kunde demonteras, rensas och underhållas på plats, allt på en bråkdel av den tid det tar med en normal excenterskruvpump. Pumparna beställdes i varierande storlekar för att användas i olika delar av slamavvattningsprocessen.

Monos EZstrip-teknologi är det den största nyheten när det gäller designen av excenterskruvpumpar på 30 år. I EZstrip-pumparna har man integrerat de bästa egenskaperna från de beprövade excenterskruv-pumparna. Samtidigt har tiden det tar att byta ut rotor, stator, kopplingsstång och drivlina minskats med upp till 95 %, och det vanligtvis dagslånga underhållet har skurits ned till endast 30 minuter. Genom att avlägsna några få skruvar på sugkammaren kan man enkelt rensa trasor eller byta ut stator och rotor utan att koppla pumpen från rörsystemet.

Excenterskruvpumparna är speciellt utformade för att passa i trånga utrymmen och samtidigt erbjuda optimal prestanda.

– Verket var så imponerade av Monos pumpar att de även valde Mono pumpar i en ny polymerdoseringslinje som beställdes till anläggningen, tillägger Michael Roug. Tillverkaren av polymeranläggningen använder normalt pumpar från en annan leverantör till den här typen av utrustning, men de ändrade till Monos pumpar, återigen på grund av de många fördelar som de erbjuder. Detta resulterade i en beställning på ytterligare EZstrip-pumpar och excenterskruvpumpar.