Select country

Mono EZstrip TR Rensskärare | Primärslam till cyklonavskiljare

den 21 september 2015

Primärslam till cyklonavskiljare.

För att avskilja sand i inströmmande vatten på sandrika platser används en cyklonavskiljare. Tyvärr sätts cyklonavskiljaren ofta igen av större fasta föroreningar i vattnet, i synnerhet om det efter perioder utan regn följer med mycket sand och smuts. Då kan procentandelen variera mellan 0,5 och 6 %.

Efter genomgång och konsultation med AxFlow väljer man Mono EZstrip TR Rensskärare till inmatningslinjen. Denna rensskärare med lågt varvtal klarar inte bara en andel torrsubstans på minst 8–10 %, utan underhållet av maskinen går dessutom enkelt och snabbt utan att enheten måste lyftas ur rörsystemet. Den effektiva rensskärningen i kombination med det enkla underhållet garanterar rensning av en störningsfri installation till minimala kostnader.