Select country

Mono EZstrip Trågpump Avloppsslam ur centrifugseparator (22-28% TS)

den 21 september 2015

Reningsverk minimerar underhållstiden och underhållskostnaderna.

Som en del i projektet att minimera driftstoppen på grund av underhåll har en VA-anläggning installerat EZstrip Trågpump i ett av sina reningsverk. Denna pump används för att pumpa avvattnat slam från centrifugseparatorn till förvaringstanken. Eftersom pumpen är inbyggd under centrifugseparatorn var man tvungen att stoppa anläggningen under lång tid redan för mindre underhållsarbeten. För större underhållsarbeten var man tvungen att demontera delar av anläggningen så att pumpen kunde transporteras till verkstaden. Det innebar höga underhållskostnader.

 

Den nya EZstrip Trågpumpen har utvecklats särskilt för att minimera underhållstiden och underhållskostnaderna genom att den inte måste demonteras ur rörsystemet. "Installation av EZstrip Trågpump ger kontinuerlig och säker drift för slambearbetningen och minskar reningsverkets driftstopp, vilket innebär minimala risker för vattenkvaliteten", kommenterar projektteknikern.