Select country

Mono Muncher: Inga fler blockeringar

den 21 september 2015

Inga fler blockeringar i torruppställda avloppspumpar!

Pumpstationen i en kommun hade problem med ofta förekommande blockeringar i sina stora torruppställda avloppspumpar. Nästan dagligen fick man lägga ned åtskilliga timmars arbete på att demontera, ta isär och rensa pumparna. Drift-kostnaderna var för höga.

Vi fick uppdraget att lösa problemet och visade hur Mono rensskärare kunde skydda pumparna genom att finfördela de fasta partiklarna. Två rensskärare installerades innan pumparna och därmed var det slut med blockeringar och driftstopp.


AxFlows lösning

  • Produkt: Mono rensskärare CA210 serie A
  • Kuggväxelmotor: 3,7 kW IP 68 400/3/50
  • Antal: 2
  • Kapacitet: 1000 m3/h obehandlat avloppsvatten vardera