Select country

Blackmer kompressor - PNSW återvinningssystem

den 29 april 2016

Utrustningen är avsedd för återvinning av ångor från drivgasen HFA 134a efter batchtillverkning eller vid underhållsbehov på PSNW.

Stativenheten har utvecklats för kondensering av restprodukter i processlinjer/processbehållare från ånga till ett mer hanterbart vätsketillstånd som kan återanvändas i produktionen.