Select country

Blackmer kompressor - Transport och återvinning av propan

den 29 april 2016

Blackmer kompressorer används för att transportera propan från en trycksatt tank (6 bar) till en högtrycks flasktappningslinje och för lossning av tankbilar. Vätskefällan hindrar vätskan från att tränga in i kompressorn och 4-vägsventilen tillåter både vätsketransport och återvinning av ångor. Kompressorerna har en dräneringspump som används för att tömma vätskefällan. Denna pump aktiveras av en styrsignal från en nivåvakt placerad i vätskefällan.