Select country

Nordic Sugar Vakuumpumpar

den 31 mars 2020

CO2-Nash kompressorer för sockertillverkning.

Efter att sockerbetorna skördat i augusti varje år levereras sockerbetorna till sockerbruket för att processas till socker. Betorna tvättas och skivas till mindre delar och blandas med vatten och kalk till en
1) råsaft. Råsaften sprutas in i en
2) reaktor och där Nash CO2 kompressorn trycker in CO2 gas för att hjälpa till med reningen och fälla ut eventuella föroreningar och rena sockret.

Efter reaktorn

3) filtreras råsaften till en tunn socker juice. Därefter renas juicen i
4) flerstegs förångaren och
4) vakuum kammaren innan den pressas eller centrifugeras till socker och restprodukter. Restprodukterna torkas och säljs som djurfoder.

Olika sockerbruk har förfinat denna process men grundprincipen är densamma. Nash kompressorns funktion är att komprimera CO2- gas in i reaktorn som ”bubblas” genom socker lösningen så kalk fäller ut föroreningar som kalciumkarbonat. På så sätt blir sockret renat från föroreningar.

Nash kompressorerna ger möjlighet till jämnare kristallisering av sockret, fördelarna med vätskering kompressorns volymetriska kompression gör att:
• CO2 kan införas vid ett konstant tryck.
• CO2 mängd kan regleras exakt.
• Små mängder kalkdamm hanteras enkelt utan att pumpen skadas.
• Ingen smörjolja från kompressionen överförs över till saften i reaktorn.

Nordic Sugar

Nordic Sugar har i mer än 100 år tillverkat socker till den nordeuropeiska marknaden. Med en hög kvalitet, innovativ produktutveckling och en effektiv försörjning har de nått en position som marknadsledare i Norden och Baltikum.

Nordic Sugar producerar omkring 1 miljon ton socker på fabriker i Danmark, Sverige, Finland och Litauen. Produktionen bygger på naturliga råvaror, primärt sockerbetor, som är odlade lokalt.

Nordic Sugar förser en rad industrier och erbjuder cirka 30 miljoner konsumenter ett brett sortiment av standard och avancerade sockerprodukter på den nordeuropeiska sockermarknaden.

Sockerkonsumtionen i EU beräknas idag uppgå till cirka 16 miljoner ton. Nordic Sugar marknadsför cirka 1 miljon ton socker per år. EUs sockermarknad regleras av EUs marknadsordning för socker.

Cirka 80% av Nordic Sugars sockervolym säljs till livsmedelsindustrin, resterande del säljs till konsumentmarknaden under varumärket Dansukker.