Select country
Kontakta oss

Edwards nu i vårt sortiment

den 7 mars 2024

Nu utökar AxFlow sitt utbud inom vakuumteknik med produkter från Edwards, världens största tillverkare av vakuumpumpar. Edwards har i över 100 år ständigt drivit på utvecklingen för smartare, renare och mer ekonomisk vakuumteknik.

Edwards vakuumpumpar för krävande industriella applikationer

Edwards har ett produktprogram för de mest krävande applikationerna inom kemi, process och läkemedel. Pumparna är avsedda för aggressiva gasblandningar och är anpassade för explosionsfarlig miljö.

Edwards vätskeringvakuumpumpar

Vätskeringvakuumpar är processindustrins slitvargar och finns i utförande med komprimering i ett eller två steg för optimal anpassning till processtryck. En vätskeringvakuumpump är robust och tillförlitlig och lämplig för fuktiga processer eftersom pumpen använder vätska, t ex vatten, som tätning mellan pumphus och pumphjul. Eftersom det är relativt stora avstånd mellan de rörliga delarna är vätskeringvakuumpumpen okänslig för partiklar och föroreningar. Den är också okänslig för kondensat som följer med gasströmmen. Finns i ATEX-utförande.

Edwards oljesmorda vakuumpumpar för krävande applikationer

Edwards har ett brett sortiment av oljesmorda vakuumpumpar som omfattar lamellvakuumpumpar samt pumpar med roterande kolv. Lamellvakuumpumparna finns i utförande med ett eller två steg med sluttryck ned till 1 x 10-3 mbar(a). Oljesmorda vakuumpumpar är ett ekonomiskt alternativ som erbjuder hög prestanda  för ett brett spektrum av industriella applikationer. Finns i ATEX-utförande.

Edwards torrgående vakuumpumpar

Edwards torrgående vakuumpumpar är oljefria, vilket innebär att de inte använder olja som tätning eller smörjmedel i pumphuset. Utöver att de är oljefria så arbetar de också utan kontakt mellan de rörliga delarna i pumphuset. Eftersom de är torrgående så minimeras risken för kontaminering av processen. Pumpen är därmed också inert då det inte finns någon olja eller tät vätska som kan reagera med processgasen. Underhållet är också enkelt då det ej blir några restvätskor som behöver tas om hand.

Edwards torrgående vakuumpumpar finns som klovakuumpump eller skruvvakuumpump. Torrgående vakuumpumpar är mycket lämpliga för varvtalsstyrning vilket möjliggör effektiv styrning av processtryck samt minimering av energiförbrukning. Finns även i ATEX utförande.

Stort produktprogram

Utöver de tidigare nämnda vakuumpumparna så har Edwards bl a scrollvakuumpumpar och rootsvakuumpumpar i sitt program. Vakuumventiler och vakuummätare är också viktiga komponenter i en anläggning där Edwards erbjuder en mängd olika alternativ. Naturligtvis finns där utrustning såsom vakuumfilter och kondensorer för skydd av vakuumpumparna.

Varför välja Edwards vakuumpumpar från AxFlow

AxFlow erbjuder en bred expertis med lokal närvaro anpassad för att ta hand om våra kunder och deras behov.

Hos AxFlow får du personlig rådgivning från erfarna ingenjörer. Behöver du hjälp med att välja rätt vakuumpump för just din applikation? Tveka inte att kontakta oss. AxFlows erfarna ingenjörer kan hjälpa dig med val, installation och underhåll av din vätskehanteringsutrustning.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist