Select country

Reparation av NASH vakuumpump

den 9 juni 2016

Service på slitstark och effektiv pump efter 45 år i drift!

Inom pappersindustrin, är det viktigt att ta bort vatten så tidigt som möjligt i processen för att påskynda bildandet av ett hårt, starkt och bestående pappersark, samtidigt som man minskar banbrott och kostnader för transport av vatten. Detta utförs typiskt med vakuumkompressorer med låg frekvens. Emellertid finns det längs produktionslinjen stadier där högre vakuumnivåer krävs för att avlägsna vatten och bistå i torkningsprocessen. Dessa arbeten utförs vanligen av Nash vakuumpumpar eftersom de är anpassade till att justera vakuumnivåer för att optimera avlägsnandet av vatten och leverera maximal effektivitet.

Papperstillverkningsprocessen ställer stora krav på vakuumpumpar eftersom de är kontinuerligt i drift, och därför måste de vara tillförlitliga, effektiva och slitstarka. Av alla Nash vakuumpumpar som finns installerade på pappersbruk, så är det CL-serien som är den mest använda. Så när AxFlow i Finland fick leverans av en Nash CL pump vid Kotka workshop i oktober 2015 från ett papperbruk i norra Finland, så var det ingen överraskning att pumpen hade varit i drift i över 45 år.

"Pumpen levererades som en komplett enhet till vår verkstad, och på grund av sin storlek användes en kran för att lyfta pumpen från transportören till vår verkstad", säger Sami Salonen. "Den första uppgiften var att montera ned pumpen för att kunna fastställa orsaken till haveriet. Detta var ingen enkel uppgift, det tog ca fem dagar att slutföra jobbet och registrera uppgifter om tillståndet för alla komponenter. På grund av sin ålder och långa livslängd så hade många av delarna smält samman, så det krävdes mycket tålamod."

När väl pumpen hade öppnats upp, blev det tydligt att lagerrullarna vid en av axelarna hade havererat på grund av överhettning, troligen p.g.a. brist på smörjning. Lagren på andra sidan var i rimligt skick tack vare att det fanns tillräckligt med smörjmedel i växellådan. För att kunna avlägsna de skadade lagerrullarna var hela lagerhuset tvunget att skäras fri från ändplattan och ersättningslagerhus installeras. Skicket för den ursprungliga plattan var en källa till oro, gick den att reparera? Kunden tillhandahöll en reservplatta tillsammans med pumpen, för att få den enligt specifikation så behövde den rengöras och ges en slitstark beläggning.

Tack vare den icke-aggressiva naturen hos mediet som pumpats, fanns det få tecken på slitage på komponenterna. Ett program för renovering och rengöring av pumpen företogs före installationen av de nya lagerrullarna och ändplattan. "Den krävande processen för omkodning av tillståndet hos komponenter under nermonteringen möjliggjorde för AxFlow ingenjörer att identifiera var renovering behövdes och även lyfta fram till kunden återstående livslängden för komponenter för underhåll", säger Salonen. "Det är ett förfarande som vi genomför på alla reparationer. I fallet med denna pump, berodde haveriet på frånvaron av olja i rullager, och pumpen hade gått oerhört bra under många år den varit i tjänst. "

Att kunna ta sig an ett så utmanande projekt är hänförlig till AxFlow Finland kunskap om Nash vakuumpumpar och dess teknik. "Nash lägger stor vikt vid kvaliteten på sina pumpar och kräver att dess leverantörer har utförliga kvalifikationer för reparation och underhåll av sina produkter", säger Salonen. "AxFlow har omfattande serviceanläggningar tillsammans med nödvändiga kvalifikationer och godkännanden från Nash att genomföra denna typ av arbete och ger minst två års garanti på utfört servicearbete. För det här specifika jobbet behövde vi utveckla specialverktyg."

En viktig tjänst som AxFlow erbjuder Nash pumpanvändare är kapacitetstest och förbyggande underhåll. Vid en fälttestkapacitet mäter vi hur mycket luft som kommer igenom en särskilt utformad fläns med hål som läggs på pumpinloppsportarna. Efter mätningen av vakuumnivåer skapas en pumpkurva där den faktiska prestationsnivån kan jämföras med den avsedda prestanda nivån. Parallellt med denna tjänst är att tillhandahålla fiberoptisk inspektion, som avslöjar tillståndet hos komponenter.

Fakta

  • Modell: CL 9002G
  • Vikt: 9 550kg
  • År: 1971