Select country

Vertikal Mono E-Range

den 27 april 2016

Nov Monos excenterskruvpump höjer kapaciteten på pappersbruk.

NOV Monos pumpar har ännu en gång visat sin kapacitet i en krävande applikation på den svenska marknaden. En av Sveriges ledande pappersbruk har investerat i två Mono E-range excenterskruvpumpar som kommer användas tillsammans med redan befintlig utrustning från Mono på bruket.

På grund av ökad belastning hos kunden var det nödvändigt för dem att höja kapaciteten vid pumpning av bestrykningssmet från en behållare till en beläggningsmaskin. Då vände sig kunden till AxFlow som är distributör av Monos produkter i Sverige.

"Bestrykningssmeten som används är mycket slitande och högviskös", säger AxFlows försäljningsingenjör Hans Lundkvist. "Det betyder att de valda pumparna måste vara kraftiga nog att hantera denna vätska och vi visste att Monos E-Range skulle klara detta eftersom de är utformade för hårda förhållanden. Eftersom kunden redan haft en rad av vertikalt monterade Mono pumpar och var mycket nöjda med deras utförande var ett par Mono E-Range remdrivna pumpar ett klart val när kapaciteten behövde höjas. Faktumet att de kunde monteras vertikalt var ytterligare en fördel eftersom golvytan var begränsad i den här särskilda applikationen."

Bestrykningssmeten i sådana här applikationer är mycket känslig för skjuvning och kan innehålla upp till 75% solida material, inklusive kaolin, marmor, karbonater och titanoxid. Den kan också torka mycket fort, vilket gör att det är viktigt att pumparna som används förhindrar fuktavgång och ändå tillhandahålla en försiktig pumpning för att undvika att skjuvning förstör bestrykningssmeten.

De vertikalt monterade E-Range pumparna är pålitliga och effektiva för applikationer där abrasiva eller viskösa vätskor pumpas. Pumpen består av en rotor som vrids inuti en elastisk gummistator, vilket ger en jämn och låg skjuvningsrörelse som leder till att beläggningsleran förblir intakt. Pumparna har Monos unika Flexishaft™ driftsystem. Det reducerade antalet roterande delar i pumpen minimerar förslitning och gör smörjning onödig, vilket eliminerar risken för kontamination. Flexishaft designen förlänger intervallet mellan underhållstillfällena och ger därmed sänkta underhållskostnader.

Monos PC-pumpar används ofta i massa- och pappersapplikationer för att pumpa en rad aggressiva vätskor och slam; från bestrykningssmet och beläggningskomponent till kalk och avfallsslam. Arbetet som pumpen gör tillåter exakt volymkontroll, och dess kraftiga konstruktion ger lång livstid, pålitlig drift och minimal ställtid.