Select country
Kontakta oss

Att välja rätt pump

Applikationen bestämmer alltid vilken pumptyp som ska användas!

Många vätskehanteringsproblem uppstår på grund av att pumparna varken är konstruerade eller lämpade för applikationerna och/eller förhållandena för vilka de har valts.

När pumpmediets karakteristika har fastställts måste övriga parametrar beaktas –

  • pumpkapacitet
  • pumptryck
  • temperatur
  • flödesegenskaper
  • ångtryck
  • torrsubstanshalt
  • korrosivitet
  • oxicitet
  • hygien

Korrekta material väljs i enlighet med pumpmediets egenskaper. Inom livsmedels och dryckesindustrin är valet av material synnerligen viktigt, eftersom överensstämmelse med EHEDG-, FDA- och 3A-föreskrifter är ett grundkrav.

Pumpmedier som innehåller hög andel stora partiklar är ett vanligt problem som måste beaktas i livsmedelsbearbetningens olika processteg. Partiklarna måste pumpas utan att krossas och transporteras utan att skada själva pumpen. En annan faktor som måste beaktas är hög noggrannhet vid tillsats eller dosering av processingredienser.

Konsekvenserna av ett felaktigt pumpval kan bli fler än återkommande stillestånd, underhållskostnader och stort behov av reservdelar. Det kan även resultera i onödigt dyra och komplexa anläggningsinstallationer till följd av ett behov av kontroll-, övervaknings- och säkerhetsanordningar som ger ytterligare underhållskostnader.

Risken finns att en undermålig produkt produceras men värst av allt är de potentiella hälso- och säkerhetsriskerna.

Pumpar som har konstruerats för specifika ändamål med ibland högre initial kostnad, kan ofta betala sig genom enklare och billigare installationer som ger lägre underhållskostnader och högre anläggningstillgänglighet i applikationer som skulle anses krävande för mer generella pumpkonstruktioner. För kunden och/eller slutanvändaren torde all assistans som pumpleverantörer kan ge för att etablera en större förståelse för vad som krävs när det gäller pumpval vara välkommen.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image