Select country
Kontakta oss

Ta bort problemet med våtservetter på reningsverk

Att slänga våtservetter i toaletten orsakar reningsverk stora problem och ökade kostnader.

Reningsverk fyller en viktig funktion i samhället för att förhindra smittspridning och övergödning, men har stora utmaningar med vad som spolas ner i toaletten. Allt annat än toalettpapper orsakar problem. Toalettpapper löses snabbt upp i vatten men andra fasta material som våtservetter, bomull och tamponger löses inte upp. De bildar i stället långa trådar och tvinnar ihop sig och orsakar stopp och skador på pumpar. Även hårstrån orsakar rejäla problem med blockeringar. Vi har även sett och läst om fettmonstret i Londons kloaksystem.

Våtservetter har blivit alltmer populära för sanitetsbruk, ansiktstvätt och vid städning i hemmet.

När de spolas ner i toaletten orsakar dessa våtservetter stora problem på avloppsreningsverket. Vi har sett det på nyheterna den senaste tiden hur enorma mängder våtservetter gäckar reningsverken. Många vattenreningsverk har upplevt problem med igensatta pumpar på grund av uppbyggnad av våtservetter.

Pumpstationer i kommuner har stora problem med ofta förekommande blockeringar i sina stora avloppspumpar. Nästan dagligen får man lägga ned åtskilliga timmars arbete på att demontera, ta isär och rensa pumparna. Driftkostnaderna är höga och är ett smutsigt och tidsödande arbete.

Den extra kostnaden för ett vattenreningsverk på grund av detta problem kan vara mycket höga per år.

Vi erbjuder lösningen med Mono Munchers och rensskärare som finfördelar materia innan det når pumpen!

Munchern skär avfallet i små delar så att de inte orsakar någon skada till din värdefulla utrustning. Med sin speciella utformning för finfördelning av slitande slam är TR rensskärare mycket effektiv i uppfångandet av oregelbundet formade partiklar. Den finfördelar till exempel trasor, fasta föroreningar och fiberansamlingar i reningsverk och pumpstationer.

Genom att använda en rensskärare minimeras behovet av driftsavbrott på grund av rensning av pump och rensgaller.

I rensskärarens hus finns två axlar monterade med skärknivar som drivs mot varandra för att gripa tag i de fasta föroreningarna.

Skärknivarna är monterade med 25 graders vinkel för att föremål som inte passerar ska kunna ligga kvar på botten i huset. Där dessa föremål samlas finns en öppning med stor diameter för att underlätta enkel bortförsel av föremål och rengöring och spolning.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image