Select country
Kontakta oss

Vakuumpumpar och gaskompressorer från Elmo Rietschle

Elmo Rietschle's pumpteknik används för transport av luft, gas med vätskor. Och har ett stort utval av lamellvakuumpumpar, blåsmaskiner, sidokanalfläktar, skruvvakuumpumpar, vätskeringspumpar, klovakuumpumpar, radialfläktar och kompressorer.

Elmo Rietschle erbjuder innovativa lösningar för vakuum och komprimerad gas till ett brett utbud av applikationer och processer som används i många branscher. Lösningarna minskar energiförbrukningen, förbättrar pålitligheten och driftstopp, eliminerar föroreningar och ger kostnadsbesparingar.

Att tänka på vid val av pump:

 • För det första - Vad pumpar du?
 • Vad är det för flöde?
 • Vad har mediet för temperatur?
 • Är mediet gas eller gasblandning?
 • Vilket tryck önskas?
 • Vilken tidsfaktor gäller?
 • Finns föroreningar i mediet?
 • Krävs ATEX utförande?
 • Finns behov av kondensor?

Många gashanteringsproblem uppstår på grund av att pumparna varken är konstruerade eller lämpade för applikationerna och/eller förhållandena för vilka de har valts.

När pumpmediets karakteristika har fastställts måste övriga parametrar beaktas 

 • Pumpkapacitet
 • Pumptryck
 • Temperatur
 • Flödesegenskaper
 • Korrosivitet
 • Toxicitet
 • Hygien

Korrekta material väljs i enlighet med pumpmediets egenskaper. Inom livsmedels och dryckesindustrin är valet av material synnerligen viktigt, eftersom överensstämmelse med EHEDG-, FDA- och 3A-föreskrifter är ett grundkrav.

Konsekvenserna av ett felaktigt pumpval kan bli fler än återkommande stillestånd, underhållskostnader och stort behov av reservdelar. Det kan även resultera i onödigt dyra och komplexa anläggningsinstallationer till följd av ett behov av kontroll-, övervaknings- och säkerhetsanordningar som ger ytterligare underhållskostnader.

Risken finns att en undermålig produkt produceras men värst av allt är de potentiella hälso- och
säkerhetsriskerna.

Pumpar som har konstruerats för specifika ändamål med ibland högre initial kostnad, kan ofta betala sig genom enklare och billigare installationer som ger lägre underhållskostnader och högre anläggningstillgänglighet i applikationer som skulle anses krävande för mer generella pumpkonstruktioner.

För kunden och/eller slutanvändaren torde all assistans som pumpleverantörer kan ge för att etablera en större förståelse för vad som krävs när det gäller pumpval vara välkommen.

Exempel på applikationer:

 • Livsmedelsindustrin
 • Pappersindustrin
 • Medicinsk industri
 • Träindustri
 • Miljöteknik och avloppsrening
 • Industriapplikationer
 • Plastindustri

Elmo Rietschle vakuumpumpar & gaskompressorer

G-Serien - Sidokanalfläktar

Elmo Rietschle sidokanalfläktar finns i ett brett urval för prestandaområden upp till 3000 m³/t och differenstryck på upp till 1000 mbar. Sidokanalfläktar används för att transportera gaser och gasluftblandningar.

L-Serien - Vätskeringsvakuumpumpar

Extrema förhållanden, som råder i fuktiga och våta processer, kan leda till kalkavlagring eller nötning och därmed till en avsevärd minskning av pumpens prestanda. Elmo Rietschle pumpar för vätskeringar möter dock dessa utmaningar.

V-Serien - Lamellvakuumpumpar & kompressorer

Elmo Rietschles’ ledande torrgående och oljesmorda lamellpumpar har ett brett prestandasortiment. De miljövänliga torrgående lamellpumparna används för industriellt vakuum, tryck och kombinerade tryck- och vakuumapplikationer. Medan de oljesmorda lamellpumparna används vid behov av högre kapaciteter och lägre vakuumnivåer.

LX-Serien - Vätskeringsvakuumpumpar

Vätskeringspumpar med internt kylsystem i kompakt design. L-BL2 serien omfattar kapaciteter mellan 25 m3/t till 230 m3/t. Utrustade med en L-BV vätskeringvakuumpump, vattenavskiljare, vätskekylare och en utloppskondensor. Detta medger en drift utan tillförsel av driftvätska.

S-Serien - Skruvvakuumpumpar

Industriella skruvvakuumpumpar, S-VSI finns i två storlekar, 100 och 300 m3/h. Elmo Rietschle S-serie skruvvakuumpumpar kräver ingen smörjning i pump-kammaren. Detta innebär stora fördelar: ingen processförorening och ingen förorening orsakad av pumpdriften.

X-Serien - Systemlösningar

Fullt kompatibla vakuumsystem som lämpar sig för ett brett spektrum av industriella och medicinska industriapplikationer. Designad, utvecklad och levererad internt av Elmo Rietschle vakuum-experter.

C-Serien - Klovakuumpumpar & kompressorer

C-serien torrgående klovakuumpumpar och klokompressorer från Elmo Rietschle genererar kontaktfritt vakuum/tryckluft eller kombination vakuum-tryck, effektivt och ekonomiskt. Detta tack vare principen om intern kompression. Gasen förkomprimeras innan den friges.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image