Select country
Kontakta oss

Sänkta underhållskostnader i Katrineholms Reningsverk med Mono rensskärare

Vackert beläget i en dalsänka vid Djulösjön ligger Katrineholms reningsverk som sedan ett år tillbaka tillsammans med renings- och vattenverken i Flen och Vingåker ingår i Sörmland Vatten och Avfall AB. Katrineholms Reningsverk tar varje dygn emot drygt 8 000 m3 avloppsvatten från hushåll, skolor och fabriker i området.

När avloppsvattnet når reningsverkets första steg, gallerhuset, avskiljs de största föremålen, såsom papper, trasor och annat skräp. Därefter transporteras vattnet till de två biobäddarna där det sjunker genom stora mängder småsten. Samtidigt tillförs luft för att effektivisera den biologiska nedbrytningen.

Slammet som sjunker till botten vid sedimenteringen förs vidare till förtjockaren och därefter in i rötkammaren där bakterier vid 37ºC bryter ner slammet. Biogasen som bildas i denna process förs till en gasmack några hundra meter bort där den renas och sedan används i den lokala tankstationen. Slammet transporteras slutligen från rötkammaren till centrifugen och vidare till slamberget och de lokala bönderna. Från biobäddarna pumpas vattnet vidare till kemikaliereningen.
Här tillsätts kemikalier som gör att de små slampartiklar som återstår flockulerar och kan avskiljas. Därefter är avloppsvattnet färdigrenat och kan släppas ut i Djulösjön.

Motverkar igensättning
Genom hela vattenreningsprocessen finns pumpar som transporterar det förorenade vattnet. Särskilt i början av reningen kan det finnas stora föremål såsom grenar och trasor vilka kan orsaka igensättning och stopp i processen om de kommer in i pumparna. För att undvika detta använde Katrineholms Reningsverk tidigare maceratorer som skydd. I samband med en ombygg-nation 2008 beslutades att maceratorerna som då blivit gamla och kostsamma att underhålla skulle bytas ut.

Sänkta underhållskostnader
Katrineholms Reningsverk kontaktade AxFlow för att få hjälp med ny utrustning. Två renstuggers från Mono fick ersätta de gamla maceratorerna och sedan dess har underhållskostnaderna sjunkit dramatiskt, säger Kjell Ernbrandt, ansvarig på verket. Den ena rensskäraren sitter placerad innan förtjockaren och den andra precis därefter. Det enda underhåll som nu krävs är att ibland tömma rensskärarens skrotfälla på smågrus, berättar Jimmy Edberg, tekniker på Katrineholms Reningsverk.

Mono rensskärare ger inte bara låga underhållskostnader. Den låga energiförbrukningen sänker även driftskostnaderna och tack vare den effektiva finfördelningen ökar också effektiviteten i rötkammarprocessen.

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image