Select country
Kontakta oss

Pumpning av partiklar

Pumpning av vätskor som innehåller stor andel partiklar, slam och pasta innebär problem för många industrier.

Inom livsmedelstillverkning är partiklarna oftast mjuka och måste behålla sin form och konsistens medan slam och pasta med hög viskositet kan leda till blockeringar. I vissa fall kan slam och pasta dessutom vara abrasiva.

Pumpblockering till följd av stora mängder grus, skräp och fibröst material är ett problem som operatörer inom avloppsrening och avloppsbehandling ställs inför nästan dagligen. För många är det ett ökande problem. Igensättning av pumphjul är sedan länge ett mycket kostsamt problem för företag på grund av anläggningsstillestånd, pumpreparationer och även kompletta pumputbyten. Ingen pumptyp kan möta alla dessa krav men det finns några som nästan kan.

Frågan för slutanvändare är: Vilken pumptyp och teknik är optimal för applikationen? Det korrekta svaret kräver viss research och detaljerade diskussioner med tillverkare och distributörer. Konsekvenserna av ett felaktigt pumpval påverkar produktionen och kan bli mycket kostsamma.

Pumpar som kan komma i fråga för hantering av partikelbemängda vätskor, slam och pasta kan begränsas till lobrotorpumpar, vingrotorpumpar, förträngningspumpar, excenterskruvpumpar, slangpumpar, centrifugalpumpar och pneumatiska dubbelmembranpumpar.

Pumpvalet beror på pumpmediets karakteristika. Där låga skjuvkrafter är önskvärda och bibehållen partikelstruktur är ett måste, krävs skonsam pumpning. Vid stora och potentiellt skadliga partiklar är en robust centrifugalpump med öppet pumphjul mer lämpad.

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar

Tryckluftsdrivna membranpumpar

Pneumatisk dubbelmembrapumpar

Rotationskolvpump

Rotationskolvpump
AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image