Select country
Kontakta oss

Pumpning och tryckhöjning av biogas

I en tid då mycket fokus ligger på produktion av förnyelsebar energi och möjlighet till självförsörjning så får biogas en allt större betydelse. På AxFlow är vi medvetna om detta och kan erbjuda ett stort sortiment av utrustning för pumpning och tryckhöjning av biogas.

En vanlig applikation är tryckhöjning av rå biogas från en rötkammare. Då är biogasen mättad med vatten och det ställer höga krav på materialen som används i fläktar och kompressorer.

En annan applikation som ligger nära produktionen av gas är återvinning av deponigas. Detta är en mycket krävande applikation då gasen alltid är våt och innehåller höga halter av svavelväte som i kombination med vatten ger en korrosiv miljö. En annan utmaning är de siloxaner som kan förekomma och som kan leda till stort slitage i roterande utrustning.

För att maximera uttaget av biogas från en rötkammare så använder man ofta någon form av omrörare för att få rörelse i substratet. Om man vill undvika att ha rörliga delar i kammaren så kan man istället använda pneumatisk omrörning, dvs man pumpar gas från toppen och trycker in den i botten. En klokompressor eller vätskeringkompressor är lämplig för att skapa denna cirkulation.

Längre nedströms i processen finner man ofta en anläggning för uppgradering av biogas till biometan som t ex kan användas som fordonsgas. I uppgraderingsanläggningen krävs tryck mellan 5 och 15 bar och då används ofta en Lamellkompressor eller skruvkompressor. Ett steg i uppgraderingen är också att återvinna den koldioxid som har separerats från biogasen. För detta steg krävs ofta undertryck och här kommer en vakuumpump till insats. Oftast används här en klo- eller skruvvakuumpump.

Det finns många behov av maskiner för pumpning och kompression av gas i en biogas och AxFlow kan erbjuda lösningar för de flesta av dessa.

Sidokanalfläkt

Trots att det är en fläkt så kännetecknas sidokanalfläkten av att den har relativt hög verkningsgrad. Den lämpar sig väl för drift med frekvensomriktare för styrning av tryck och flöde. För användning med våt biogas så rekommenderar vi att fläkten förses med invändig ytbeläggning eller att exponerade ytor hårdanodiseras. Motor och fläkthus är vanligtvis sammanbyggda men vi kan också leverera fläktar med fri axelände som kopplas till motor med axelkoppling eller remtransmission för att öka tillgängligheten för service samt tillförlitlighet.

  • Kapacitetsområde: 50 till 1600 m3/h
  • Max tryckhöjning: 50 kPa.

Klokompressor

Klokompressorn är en extremt robust maskin som sitter monterad på många biogasanläggningar runt om i Sverige. Denna typ av lågtryckskompressor är mycket tillförlitlig och klarar höga halter av H2S och våt biogas. På grund av sin linjära kapacitetskurva lämpar den sig mycket väl för att styra flödet med varvtalsreglering. Tryckökningen är nästan oberoende av varvtalet. De rörliga delarna i kompressorhuset arbetar beröringsfritt.

  • Kapacitetsområde: 50 till 550 m3/h
  • Max tryckhöjning: 200 kPa.

Vätskeringkompressor

En vätskeringkompressor använder vätska som tätmedel i pumphuset. Vanligtvis är vätskan vatten, men kan även vara etanol eller något annat lösningsmedel. På grund av det stora avståndet mellan pumphjul(impeller) och pumphus så är den mycket tolerant mot partiklar. Vätskan gör också att pumpen delvis är självrengörande. Urvalet av material i vätskeringvakuumpumpen är stort, men för biogas med förekomst av H2S används oftast syrafast rostfritt stål. Finns även som vakuumpump för t ex evakuering av CO2.

  • Kapacitetsområde: 100 – 5000 m3/h.
  • Tryckområde: 200 till 1000 kPag.

Lamellkompressor

För kompression av biogas i området 500 till 1400 Kpa så kan få teknologier konkurrera med en lamellkompressor. Med sitt oljesmorda kompressorhus erbjuder den extremt långa intervall mellan renoveringar. 100 000 drifttimmar mellan genomgångar av kompressorsteget är ingen ovanlighet. Pulsationerna i gasen efter kompressorn är låga och kompressorn har små vibrationer. Kompressorn lämpar sig för varvtalsstyrning.

  • Kapacitetsområde: 50 – 3500 m3/h.
  • Tryckområde: 400 till 1400 kPag.

Flerstegs centrifugalfläkt

Centrifugalfläktar lämpar sig då kapacitetskraven överstiger 500 m3/h och kraven på tillförlitlighet är högt ställda. Med en tryckhöjning upp till 70 kPa(för biogas) så kan en centrifugalfläkt många gånger ersätta en rootsblåsmaskin. Fördelarna i jämförelse med en blåsmaskin är pulsationsfritt flöde, låg ljudnivå och större avstånd mellan de rörliga delarna vilket leder till färre oplanerade driftstopp.

Markus Wilke
Markus Wilke
Produktspecialist

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image