Select country
Kontakta oss

Scandinavian Biogas - Monopumpar

Scandinavian Biogas väljer världen bästa Monopumpar EZstrip!

Enligt Naturvårdsverket så uppkommer det ungefär en miljon ton matavfall i den svenska livsmedelskedjan varje år. Hushållen står för den största mängden av matavfall och det är viktigt med insatser för att förebygga att avfallet uppkommer men i det fall det uppstår ta tillvara på avfallet på bästa sätt och nyttja det som en resurs. Sortering av matavfall för biologisk behandling och rötning som ger såväl biogödsel och biogas.

På Scandinavian Biogasanläggning i Huddinge tar man emot ca 50 000 ton (2016) matavfall per år och man har två rötkammare om 4 500m³ styck där biogasproduktionen uppgå till 8 miljoner normalkubikmeter per år. Anläggningen invigdes 2015 och är Stockholms läns första industriella anläggning för rötning av matavfall. Anläggningen producerar biogas som drivmedel till Stockholms Lokaltrafiks 280 biogasbussar men man har också publika tankstationer i Bromma utanför Stockholm.

Scandinavian Biogas tar dagligen emot lastbilar fulla med matrester från både hushåll, restauranger och matbutiker. Matresterna rensas från plast och metall, för att malas och processas vidare i anläggningen som substrat, och slutligen utrötat slam. Det är många utmaningar för de pumpar som ser till att substratet transporteras vidare i processen.

Anläggningen är noggrant övervakad av olika instrument, mätare och givare samt personal dygnet runt.

30 minuter service på pump

På anläggningen använder man Mono EZstrip excenterskruvpumpar för att pumpa i de olika stegen i processen. Driftsorganisationen på Scandinavian Biogas arbetar kontinuerligt med att optimera driften.

"Byten av slitdelar är idag en alltmer sällsynt arbetsuppgift. - Men det tar ca 30 minuter på EZstrip, istället för 6 timmar för 3 man på andra installerade fabrikat", säger underhållsansvarig Leo Gröndahl-Toom.

Underhållsansvarig

"Byten av slitdelar är idag en alltmer sällsynt arbetsuppgift. - Men det tar ca 30 minuter på EZstrip, istället för 6 timmar för 3 man på andra installerade fabrikat", säger underhållsansvarig Leo Gröndahl-Toom

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image