Select country
Kontakta oss

Uppsala Biogasanläggning

Världens bästa Monopumpar på plats i Uppsalas biogasanläggning!

Ungefär 2,5 km sydost om Uppsala centrum ligger Uppsala Vattens biogasanläggning. Den byggdes 1996 och är en av de första i landet. Anläggningen tar emot och behandlar olika organiska material genom rötning och producerar biogas för fordonsdrift till Uppsala stadsbussar och taxibilar, samt biogödsel som sprids på åkrar i Uppsalas närområde. Råvaror som levereras till anläggningen kommer ifrån hushåll, restauranger och organiskt avfall, t.ex slakterier.

Med nio anställda arbetar organisationen aktivt med förbättringar av arbetsmiljö, och produktionsförbättringar. Den senaste uppgraderingen av rötningsprocessen utförs av Goodtech Environment och kommer att tas i drift hösten 2018. Den innefattar pumpleveranser från AxFlow AB av "heavy duty " -slangpumpar, och världens bästa Monopumpar -EZstrip excenterskruvpumpar.

Uppsala Vatten och Avfall har valt att utföra all service på anläggningen i egen regi, varför man, förutom gedigen processkunskap, har stor erfarenhet av många pumpfabrikat, service och reservdelar. "Byte av pump, och underhållsservice måste gå snabbt, och vara enkelt", säger underhållstekniker David Karlsson på Uppsala Vatten och Avfall.

Biogasproduktion är en utmanande process som sliter pumpar och kräver reservdelar, så det är av stort intresse att hitta bra lösningar med färre serviceinsatser, som är snabba och enkla att utföra. EZstrip har unik och patenterad konstruktion för att snabbt och säkert demontera hela drivlinan, inklusive rotor, stator, axel, kopplingsstång och tätning på bara några minuter och utan fysisk frånkoppling från rörledningssystemet.

Inte bara det slitande mediet är utmanande utan även värmen i substratet som pumpas mellan blandnings- och hygieniseringstankarna.

Substratet sönderdelas flera gånger till mindre partiklar först 80mm sedan 12 mm och passerar olika silgaller där fasta partiklar sorteras bort. Substratet hygieniseras i 70 grader i minst 1 timme och passerar därefter värmeväxlare innan det hamnar i rötkammare där slammet rötas och biogas utvinns. För att gasen ska kunna användas som fordonsbränsle renas den från koldioxid. Det organiska materialet =slammet, som blir kvar i rötkammaren blir biogödsel enligt certifierad återvinning - SPRC 120.

Underhållstekniker

"Byte av pump, och underhållsservice måste gå snabbt, och vara enkelt"

AxFlow AB
Kundtjänst

Kontaktformulär

Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy
An error has occurred while getting captcha image