Select country

Produktnyhet - NASH

den 15 februari 2010
AxFlow utökar sitt produkterbjudande i Sverige med NASH vakuumpumpar och kompressorer

AxFlow är fr.o.m. den 15 februari 2010 distributör för NASH vakuumpumpar och kompressorer. I samband med övertagandet av försäljningsrätten anställdes Fred Lindecrantz som ansvarig för agenturen. Fred har lång erfarenhet av NASH produkter, applikationer och installationer från sin tid som försäljningsansvarig hos Siemens och Gardner Denver Nash Norden.

AxFlows långa erfarenhet av pumpinstallationer till nordisk processindustri kombinerat med NASH vakuum- och kompressorsystem skapar en unik möjlighet för AxFlow att erbjuda en mängd olika specialanpassade lösningar. NASH har ett starkt fäste i svensk industri, särskilt inom papper- och  massa-, kemi-, petrokemi- och gruvindustrin där deras produkter används för filtrering i olika applikationer.


NASH CL-serien

För mer information vänligen kontakta säljchef Fred Lindecrantz, telefon: 08-602 22 13, e-mail: fred.lindecrantz@axflow.com eller besök www.axflow.se.

Stockholm i februari 2010
AxFlow AB