Select country

AxFlow AB, medlem i AxFlow-gruppen, går nu samman med Chemo-Invest Specialpumpar AB i Helsingborg.

den 28 april 2011
Förvärvet av Chemo-Invest Specialpumpar innebär att AxFlow AB blir ledande distributör av förträngningspumpar och vätskehanteringssystem i Sverige.

Charlotte Burmester, vd för AxFlow AB, kommenterar nyheten:
– ”Jag är övertygad om att Chemo-Invests resurser och erfarenhet tillsammans med vår verksamhet är en stark kombination som innebär stora fördelar för båda företagen, och naturligtvis för både nuvarande och framtida kunder. Chemo-Invest kompletterar vårt produktutbud och har över 40 års erfarenhet av försäljning av förträngningspumpar till framför allt livsmedels- och läkemedelsindustrin, där de har varit mycket framgångsrika.”

AxFlows produktportfölj har nu utökats med Hermetic, Waukesha, Lewa, Maag, Richter, Habermann och Schmitt.

AxFlow-gruppen är den största distributören av förträngningspumpar, vätskehanteringssystem och service i Europa, och företaget representerar världsledande leverantörer.
– ”Förvärvet av Chemo-Invest stärker AxFlows närvaro och säljrepresentation i södra och västra Sverige med kontor i Helsingborg och Göteborg. Det kommer även att innebära nya möjligheter för Chemo-Invests anställda när de nu blir en del av den internationella AxFlow-gruppen,” fortsätter Charlotte Burmester.

Fredrik Sievert, tidigare vd för Chemo-Invest Specialpumpar och produktchef på AxFlow, är även han entusiastisk över förvärvet:
”Den kombinerade kunskapen och de högkvalitativa varumärken som vi nu har i den nya organisationen kommer verkligen att gynna våra kunder eftersom vi kan erbjuda den allra bästa lösningen för en stor mängd krävande pumpapplikationer.”

Chemo-Invest Specialpumpar är ett av tre företag inom Chemo-Invest-gruppen. Kärnmarknaderna finns inom kemisk industri, livsmedels-, läkemedels- och plastindustrin samt gruvnäringen. Gruppen grundades 1950 och var då ett ingenjörsbaserat företag som specialiserade sig på processmaskiner och skräddarsydd utrustning för huvudsakligen den kemiska industrin. AxFlow AB grundades 1991 och har sedan dess etablerat sig som en stark aktör inom kemisk industri, gruvnäring, pappers- och massaindustri samt vatten och avlopp.

”AxFlows styrka ligger i förmågan att kunna erbjuda "rätt pump för jobbet" med specifika applikationer i kombination med ingenjörsdesign, installation och hantering av integrerade vätskehanteringssystem. Dessutom utför vi undersökningar av anläggningar på plats och felsökning samt erbjuder utbildning och service genom vårt stora kontaktnät med kvalificerade servicepartners,” säger Charlotte Burmester.

För mer information, kontakta: 
Charlotte Burmester
AxFlow AB
Ostmästargränd 12
120 40 Årsta 
Tel: 08-602 22 00
Fax: 08-91 66 66     
E-mail: charlotte.burmester@axflow.se