Select country

Nyhet SK Pumpen

den 4 juli 2012
SK Pumpen är en ny uppfinning för transport avvattnat slam från centrifuger och filterpressar.

SK pumpen transporterar slam och andra vätskor med hög torrhalt, oberoende av viskositeten. Pumpen är utvecklad och har patenterad teknik, där produktion och test godkänts av Norsk Veritas A/S.

Den nya torrslampumpen är:

  • Är platsbesparande
  • Har inga roterande delar 
  • Har inga tätningar
  • Inga lager där smörjmedel eller oljebad krävs

 

Detta innebär minimalt underhåll och den har låg energiförbrukning jämfört med befintliga lösningar. Det enda som kunden behöver för pumpen är en kompressor, vilket oftast finns och ingen ny investering krävs. SK pumpen möter även de miljö, hälso- och säkerhetskrav som ställs.

Läs mer om SK Pumpen