Select country

Nyhet | Blackmer® introducerar pumpen XLW4

den 18 september 2014
Nu har XLW-serien av pumpar utökats med storleken 4”.

Blackmer introducerade pumparna i XLW-serien i januari 1978. Under de senaste 36 åren har XLW-pumparna i segjärn fungerat i en rad olika slitande applikationer såsom oxiderande grundfärger, tryckfärger, industrifärger och bindemedel, där slitstyrka är avgörande för pumpens prestanda.

Pumparna har också med framgång använts för återvinning av lösningsmedel, bottentömning av oljetankar, matning av förvärmare, spilloljeåtervinning och transport av råolja eller hetolja.

Nu har XLW-serien av pumpar utökats med storleken 4”. Pumpen har fälttestats under nästan två år i applikationer med slitande lösningsmedel/rengöringsmedel och har fungerat felfritt. I likhet med andra XLW-pumpar är inre delar härdade för lång livslängd och slitstyrka. De härdade delarna gör att pumpen kan användas i applikationer med slitande partiklar i suspension upp till 250 mikrometer med en koncentration av 25 %.

Prestanda:

Max. flöde:  719 l/min (190 GPM)
Varvtal: 350 RPM
Viskositeter: 4 250 cSt (20 000 SSU)
Max. differenstryck: 10,3 bar (150 PSI)
Max. arbetstryck: 24,1 bar (350 PSI)
Max. temperatur: 149 °C (300 °F) 

 

Välkommen att kontakta våra försäljningsingenjörer på AxFlow AB vid förfrågningar telefon 08-602 22 00.

Klicka här för broschyr Lamellpumpar från Blackmer