Select country
Kontakta oss

PSG Em-Tec

den 20 oktober 2020

em-tec har varit specialist på utveckling och tillverkning av flödesmätare i medicinsk och bioprocessteknik i över 30 år.

Företagets kärnkompetens är den icke-invasiva flödesmätningen med ultraljudstransitmetoden. Motsvarande produktportfölj används för applikationer i extrakorporala livsuppehållande system såväl som i biofarmaceutiska system som innehåller flexibla rör.

em-tecs biobearbetningssortiment BioProTT™ erbjuder system och produkter för mediakontaktfritt flödesmätning och kontroll av slangsystem: Antingen för att övervaka flödeshastigheter i laboratorieskala med strikta hygienkrav eller för att användas som en plattform för flera och samtidiga flöden mätningar i automatiserade kontinuerliga processer inom läkemedelsindustrin.

Företaget har sitt huvudkontor med egna utvecklings- och tillverkningsavdelningar i Finning, Tyskland och en del av PSG®, ett Dover-företag.

 

Niklas Holmstedt
Verkställande direktör/Försäljningschef