Select country
Kontakta oss

Vi välkomnar Olle Lindqvist

den 31 augusti 2023

AxFlow stärker organisationen ytterligare inom distriktet öst genom att anställa Olle Lindqvist som ansvarig försäljningsingenjör. Olle som utgår från kontoret i Årsta kommer att ansvara för vårt östra distrikt där han även verkat tidigare och sålt pumpar i regionen då han arbetade för Xylem Water Solution Sweden AB.

Olle kommer närmast från en tjänst där han verkat som försäljningschef för ett företag som tillverkar slitdelar till gruvindustrin. Sin erfarenhet av pumpar, omrörare, luftare, sandfilter och vattenmätare fick han då han under tre år arbetade som försäljningsingenjör åt Xylem Water Solution Sweden AB och deras industridivision.

Innan dess har han arbetat åt ett systerbolag inom Axel Johnson International gruppen som försäljningsingenjör av industriella transmissionsprodukter, framför allt växlar och motorer.

Med en Bergsingenjörsexamen, inriktning Materialvetenskap, från KTH i Stockholm i botten har Olle även arbetat åt olika företag i varierande roller med speciallegeringar.

Med sin erfarenhet av pumpar, omrörare och drivdelar samt kunskap om materialteknik kommer Olle att ge befintliga och nya kunder en suverän service och support för processpumpar och omrörare/mixrar, både för vätska och gas!

Niklas Holmstedt
Verkställande direktör/Försäljningschef