Select country
Kontakta oss

Roland Wik

den 24 januari 2023

Roland Wik har i januari 2023 tillträtt tjänst hos AxFlow AB som Försäljningsingenjör med ansvar för marknadssegmentet biomedicin och läkemedel.

Roland kommer närmast från I&L Biosystems Sweden AB och har över 20 års erfarenhet av försäljning, installation och service av analysinstrument till sjukhus, universitet, läkemedelsindustri och bioteknikbolag. Från kunder inom läkemedel- och bioteknikindustrin har han erfarenhet av GMP och installationer enlig IQOQ. Under dessa år har Roland arbetat med osmometrar, som mäter koncentrationen av lösta partiklar i lösningar, instrument för analys av cellodlingar (cellers morfologi och viablity samt bl.a metaboliter i cellodlingar). Han har även i det egna företaget Molek AB utvecklat produkter för manuell hematologi till den kliniska marknaden.

Hos AxFlow AB kommer Roland även att verka som produktspecialist för produkterna Quattroflow pumpar för Multi-Use och Single-Use applikationer, em-tec ultraljudflödesmätare och Malema massflödesmätare för Single-Use system.

Med sin gedigna kompetens inom marknaden, detaljkunskap om vätskorna och mångåriga samarbete med gemensamma kunder kommer Roland att signifikant höja servicegraden och mervärdet till AxFlows kunder och samarbetspartners.

Niklas Holmstedt
Verkställande direktör/Försäljningschef