Select country

Kontakta oss
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Läkemedelsindustri

Hos AxFlow kombinerar vi all vår kunskap om vätskehanteringssystem med högkvalitativa pumpar och bistår på så vis våra kunder med kostnadseffektiva lösningar som håller kvalitetskraven.

Läkemedelsindustrin möter idag stora utmaningar. En av dessa är att korta ledtiderna från forskning och utveckling till nödvändiga godkännanden för den marknaden som produkten ska marknadsföras på. Därefter ska produkten produceras på ett kostnadseffektivt sätt med mycket höga kvalitetskrav.

En läkemedelsfabrik har en kemifabrik, där halvfabrikaten tillverkas, och en fabrik där vidareförädling sker till det färdiga läkemedlet. Till kemifabrikerna har AxFlow ett stort utbud av passande pumpar, till exempel excenterskruvpumpar från Mono.

Så kallade döda utrymmen måste elimineras för att undvika att substans ansamlas och orsakar korskontamination och/eller mikrobiell oönskad tillväxt. AxFlow AB har bland annat EHEDG-godkända centrifugalpumpar.

För viskösa och ömtåliga vätskor har vi även vingrotorpumpar från Waukesha som uppfyller mycket stränga aspetiska krav. Pumparna används för dosering och transport uppgifter i hygieniska, aseptiska och sterila processer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt kosmetik.

Även materialresistensfrågor vid val av vätskeberörda delar i ett vätskehanteringssystem är oerhört väsentligt för att nå en hög kvalitet, minimera stillestånd, och öka processens tillgänglighet.

Produkter 77
Återställ Filter

Quattroflow för hygieniska och aseptiska applikationer

Quattroflow™ elektriskt driva membranpumpar är verkligen unika eftersom deras sätt att fungera efterliknar det mänskliga hjärtat, vilket är den perfekta modellen för säker och pålitlig pumpning...

Hygieniska och aseptiska applikationer - Quattroflow

PSG Em-Tec

em-tec har varit specialist på utveckling och tillverkning av flödesmätare i medicinsk och bioprocessteknik i över 30 år.

Läs mer om EM-TEC
AxFlow AB
Kundtjänst
Kontaktformulär
Produktförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Vänligen fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre

Partiklarnas hårdhet (mjuk/medium/hård):
Produkten skall
Speciella krav
Serviceförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Serviceförfrågan
Litteraturföfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Jag behöver följande information
Reservdelsförfrågan

STEG 2/3 - Detaljerad information

Fyll i så mycket som möjligt så kan vi hjälpa dig bättre!

Kontaktinformation
Jag accepterar att mina uppgifter sparas i AxFlow CRM Website Policy